REJESTRACJA PARAGONU

REGULAMIN REJESTRACJI PARAGONU

 1. Informacje wstępne
 2. Strona internetowa Takamine Polska (www.takamine.pl) jest własnością spółki Grupa Zibi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wirażowej 119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000718602 numer NIP: 5223113927, numer REGON: 369494855. (dalej: „Wydawca”)
 3. Dane kontaktowe strony internetowej www.takamine.pl: adres e-mail: takamine@zibi.pl
 4. Rejestracja dowodów zakupu (paragonów/faktur), mająca na celu uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posadzenie drzewa za zakup instrumentu, realizowana jest na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Do rejestracji dowodu zakupu (paragonu/faktury) w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego posadzenie drzewa za zakup instrumentu wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu.
 6. Uzyskanie certyfikatu
 7. Rejestracje dowodów zakupu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.takamine.pl 24 godziny na dobę.
 8. Rejestracja dowodu zakupu umożliwia uzyskanie certyfikatu pod warunkiem dokonania rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu.
 9. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zachowanie terminu wskazanego w punkcie 2 powyżej oraz prawidłowe wypełnienie przez Rejestrującego formularza rejestracji, udostępnionego na stronie internetowej www.takamine.pl.
 10. Certyfikat jest wystawiany jedynie dla instrumentów marki Takamine pochodzących z dystrybucji Grupa Zibi S.A., zakupionych najwcześniej dnia 1 lipca 2020 r. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się w zakładce „Znajdź sklep”. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest posiadanie dowodu zakupu.
 11. Po rejestracji Klient otrzyma certyfikat na adres email podany wcześniej w formularzu.
 12. Niepodanie pełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wystawienie certyfikatu.
 13. Do kontaktu z właścicielem strony internetowej w sprawach związanych z procesem rejestracji służy adres mailowy takamine@zibi.pl.

III. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika będzie Wydawca. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności

 1. Oświadczenie

Wydawca oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach internetowych www.takamine.pl były zgodne z prawdą i pozbawione błędów.

Informacje i materiały zawarte na stronie internetowej Takamine Polska nie mogą być publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy

Copyright: © 2021 Grupa Zibi S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i Realizacja

Projekt i Realizacja

Copyright: © 2021 Grupa Zibi S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone.